Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NYA TIDEN ÅK 7

Skapad 2014-02-20 12:32 i Pysslingen Skolor Rudanskolan Pysslingen
Ett arbetsområde som berör Renässansen (Den Nya Tiden), och handlar om allt från européers upptäcktsresor till Reformationen inom Kristendomen.
Grundskola 7 Historia

Året 1492 begav sig sjökaptenen Christoffer Columbus med tre skepp rakt ut i Atlanten. Målet var Indien. Alla hade sagt att det skulle vara omöjligt att nå Indien den vägen. Att genomföra en sådan här resa, på den här tiden, krävde mycket mod. Colombus hade det modet. Att säga emot kyrkan krävde också mycket mod. Kring år 1500 påstod till exempel några vetenskapsmän att jorden inte var världsalltets centrum. Andra sade att kyrkan inte alls levde efter det om stod i Bibeln. Det som dessa modiga människor satte igång fick så stora förändringar att vi idag kallar tiden efter år 1500 för den Nya Tiden.

Innehåll

Centralt innehåll


Vad kommer momentet att innehålla? Ex begrepp, teorier osv

Du kan koppla till det centrala innehållet i läroplanen uppe till höger.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Syfte

Vad är syftet med ämnet och undervisningen?

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisning

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Diskussioner
 • Instuderingsfrågor

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom:

 • Diskussioner i klassrummet
 • Läxförhör
 • Skriftligt prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: