Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO NaturOrienterande ämnen

Skapad 2014-02-23 12:52 i Mörsils skola F-9 Åre
Biologi & Kroppen
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)
Vi arbetar med tema Kroppen under januari-februari. Vi börjar med bebisen och fortsätter med kroppen utanpå, och inuti, med skelettet, matens väg genom magsäck och tarmar, hjärta och lungor, våra sinnen och förändringar i kroppen. Vi ser film, läser texter, tittar i böcker och pratar och försöker svara på allas frågor.

Efter arbetet om kroppen ska eleverna kunna namnge de vanligaste kroppsdelarna och i stora drag känna till hur kroppen är uppbyggd och fungerar, samt känna till lite hur vi ska leva för att kroppen ska må så bra som möjligt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: