Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO -

Skapad 2014-02-24 18:31 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen sker integrerad och syftar till att du ska utveckla olika förmågor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Hur: genom att få feedback på arbetet i klassrummet hjälps du vidare för att utvecklas och göra ett bra jobb.Du kommer skriva olika texter, berätta vad du lärt dig och göra olika små arbeten som lämnas in och som bedöms formativt.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer se på film, Powerpoint, skriva, läsa och samtala mycket. Du kommer få använda dator/ipad för att skriva, söka och dokumentera.

Vi kommer arbeta i helklass, små grupper och individuellt. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: