Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/Teknik Ellära

Skapad 2014-02-26 19:49 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik

Nu ska vi koppla elkablar........

Innehåll

Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konkreta mål / Våra mål

 Du ska kunna:

 • elsäkerhet
 • hur en glödlampa är uppbyggd
 • hur elektriska kretsar fungerar och rita kopplingsschema
 • skillnaden på parallell- och seriekopplingar
 • vad som leder ström
 • utföra laborationer och dokumentera dessa
 • göra enkla konstruktioner och rita skisser till dessa
 • känna till några kända upptäcktsmän inom ämnena

 

Undervisning/ arbetsform

Du kommer att få arbeta i grupp och laborera kring ovanstående punkter. Vi kommer att göra studiebesök på KomTek för att bygga fungerande bilar. 
Vi kommer att titta på film, ha gemensamma diskussioner och och arbeta enskilt med arbetsuppgifter.

Eventuellt  kommer vi att arbeta med lärcirkel på "På riktigt" också.

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att bli bedömd i hur du samarbetar, deltar i diskussioner, utför laborationer och skriver laborationsrapporter.
Efter avslutat område kommer vi även att ha ett skriftligt förhör.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: