👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en haikudikt

Skapad 2014-03-02 12:17 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Läraren ger eleverna ett årstidsord. Varje elev skriver sedan ett antal rader bestående av sju och fem stavelser. Slutligen får varje elev läsa upp sin färdiga haikudikt.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du ska kunna - förstå vad haiku är, - förstå hur man skapar och skriver haikudikter, - utveckla förståelsen genom jämförelser mellan japanska och svenska, - nämna några kända japanska haikudikter.

Innehåll

 

Så här kommer vi att jobba

1. Titta och läsa genom faktatext om haiku.

 Eleven ska fårstå vad haiku är. Det finns några speciella regler.

2. Välja ut några haikudikter. 

  Eleven ska välja ut och läsa upp några haikudikter högt på japanska. Sedan ska eleven berätta varför hen tycker om just de dikterna.

3. Skriva egna haikudikter

  Eleven ska skapa egna haikudikter utifrån ett gemensamt tema.

 

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt genom:

- Samtal och diskussioner kring ämnet

- Stavning och teckenbruk

- Meningsuppbyggnad (grammatisk korrekthet)

- Komposition och innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9