Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sånger från hela världen, åk 3

Skapad 2014-03-03 21:57 i x Fittjaskolan botkyrka norra Botkyrka
Grundskola 3 Musik
Vi kommer under v. 40-43 lyssna samt prova att sjunga sånger från olika länder i världen.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet är att vi ska få lyssna samt titta på hur det kan låta när de sjunger och spelar i andra länder samt själva få lära oss olika sånger.

2. Förmågor att utveckla

3. Centralt innehåll att studera

4. Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet

Se delmåls matris!

5. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Varje vecka tittar vi och lyssnar vi på ett eller flera musikexempel på youtube från olika världsdelar.

Första veckan blir det Sydamerika / Brasilien som vi provar på att sjunga en sång i från.

Andra veckan blir det Asien / Japan som vi provar på att sjunga en sång i från.

Tredje och fjärde veckan blir det Afrika som vi provar på att sjunga sånger i från.Vi använder oss av olika rytminstrument samt vår egen kropp för att försöka härma de rytmer vi ser och hör från de olika musikexemplen vi sett.

 

6. Vilken lässtrategi ska vi träna på och hur?

7. Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Jag kommer att visa dig samt hjälpa dig med texten genom att jag sjunger/läser före och du härmar i grupp.

8. Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

Du får själv välja vilket rytminstrument du vill prova att spela på.

9. Vilka kunskapskrav är kopplade till denna lpp?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Delmålsmatris

Sjunga
Spela
Delmål 1
Du lyssnar och tittar på musikexemplena som jag visar
Du lyssnar och tittar på musikexemplena som jag visar
Delmål 2
Du lyssnar och försöker härma melodin med din röst i sångerna.
Du lyssnar på de olika rytmer jag visar med händerna.
Delmål 3
Du försöker härma texten jag läser före dig i sångerna
Du lyssnar och försöker härma de olika rytmer jag visar med händerna.
Delmål 4
Du sjunger både text och melodi med hjälp av mig
Du spelar själv olika rytmer som du tycker passar till musiken på rytminstrumentet
Delmål 5
Du sjunger både text och melodi alldeles själv
Du spelar den rytm som passar till musiken på rytminstrumentet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: