Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musik åk 9

Skapad 2014-03-05 10:46 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Musik

Klassisk musik är något som finns runt om dig mer än vad du antagligen vet. Du kommer att upptäcka att det är många låtar som du känner igen. Nu kommer du få reda på lite mer om några av de mest kända låtarna och kompositörerna. Vi kommer göra en resa över 500 år på endast tre timmar och du kommer att få spela en glädjens sång :D

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Utgångspunkt - Innehåll

Utgångspunkten kommer vara att det finns mycket klassisk musik omkring dig. Du kommer att få lära dig namnet på de stora epokerna och kommer då  att fokusera på tre nyckelord - när, var och hur. Den kunskap du har med dig från SO-undervisningen kommer ge dig kopplingar till händelser i samhället.

- Två föreläsningslektioner
- En spellektion med fokus på att spela melodi.
- Skriftligt prov i helklass (tid ej bestämd)

Provet påminner om det prov som du skrev i 8:an om Rockens historia, så det är viktigt att du har bra koll på hur du ska förbereda dig. Det handlar då bl a om att resonera om  musikens funktion och vilken betydelse den haft för samhälle och individier (se matris).

Du förbereder dig för provet genom att fundera på det gick i 8:an och orsaken till det samt genom att läsa kunskapskrav i matrisen, och det material du fått. Du kommer också på provet få beskriva en "okänd"  klassisk låt med hjälp av tankekartan, så lyssna på låtarna som vi lyssnat på lektionen för att öva dig.

Material:
Ett häfte där du själv skriver in under genomgången.
Stödmaterial i form av "tankekarta" och "tabell" för de olika epokerna. (dessa får ni lektionen före prov)

Matriser

Mu

Musikens sammanhang och funktion

Omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om andras musicerande
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om andras musicerande.
Lyssna - beskriva
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Lyssna - instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Musikens funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Musikens betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: