Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2 Ht2016/Vt 2017

Skapad 2014-03-06 14:33 i Valåsskolan Mölndals Stad
Vad är rymden? Vad finns i rymden?
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vad är universum? Vad finns långt där borta? Finns det liv någon annanstans?

Vi kommer att arbeta med temat rymden. Vi startar gemensamt med Big Bang och går vidare med solen, månen, stjärnorna och planeterna.

Innehåll

Syfte

Att utveckla en nyfikenhet, intresse och kunskap om Universum. De kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

 

Mål för eleverna

år 1, 2, 3
Kunna visa och berätta om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Känna till och kunna samtala om hur man såg på jorden och rymden förr.

Känna till och kunna berätta något om någon eller några av våra planeneter i vårt solsystem.

Känna till begreppet tyngdkraft.

Kunna skriva enkla texter med läslig handstil.


Kunna söka fakta om rymden i enkla texter.


Kunna presentera ett litet arbete för kamrater i klassen.


Kunna skriva en enkel faktatext.

Undervisning

 • Gemensamma genomgång
 • Faktafilmer
 • Läsa faktatexter från böcker och internet
 • Skriva enkla faktatexter
 • Dokumentera
 • Grupparbete
 • Redovisa inför klassen
 • Enkla undersökningar om luft.

Bedömning

år 1,2,3
Din förmåga att

 • beskriva hur solen, månen och jorden förhåller sig till varandra
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • beskriva lite om planeterna, månen samt månfärder
 • genomföra en enkel undersökning om luft och berätta om och skriva eller rita om din undersökning
 • skapa bilder genom olika tekniker
 • söka information i faktaböcker och på internet
 • skriva korta faktatexter
 • kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
 • presentera ett litet arbete för klassen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: