Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2014-03-08 15:01 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Tematiskt arbete om Europa
Grundskola 5 Svenska Bild Geografi
Vi ska ge oss ut i vårt del av världen - Europa - för at lära oss mer om den och för att se hur det är att bo och leva där.

Innehåll

Mål

Målet är att:
Du ska få kunskaper om Europa.

Du ska utveckla din förmåga i:

Bild

 • att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Geografi:  

 • att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 
 • att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, 
 • att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, 

Svenska:

 • att formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • att söka information från olika källor och värdera dessa. 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi inleder gemensamt med att få en överblick över Europa samt repetera hur man använder kartboken och att läsa och skriva faktatexter.

Därefter arbetar du enskilt med ett land i Europa och gör bilduppgifter, med anknytning till temat.

Du redovisar ditt arbete skriftligt i din Europabok samt muntligt på det sätt du väljer.. Bedömning:

Du bedöms efter hur väl du kan...

Bild: 

Framställa några olika typer av berättande och informativa bilder och presentera mina bilder med viss anpassning till syftet. 

Detta gör du genom att rita bilder som förtydligar texterna i ditt arbete samt ger information om ditt land. 

Geografi:

Du kan beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Detta gör du genom att delta i diskussioner om varför folk bosätter sig  i vissa områden.

Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

Detta visar du genom att använda begreppen på ett fungerande sätt i dina texter.

Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi.

Detta visar du genom att kunna sätta ut 15 länder på en blindkarta och kunna 15 huvudstäder och i vilket land de är huvudstäder i.

Du kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor.

Detta visar du genom att använda kartbokens information i ditt arbete

Svenska:

Du kan skriva texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett antal källor och föra enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Detta visar du genom att skriva olika faktatexter med egna ord, röd tråd, ämnesspecifika ord och med grundläggande stavningsregler.  

Du visar på informationens användbarhet genom att föra enkla resonemang om denna.

Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Detta visar du genom att  muntligt redovisa ditt arbete om ditt land.

 

 

 

 

Reflektion-utvärdering

 • Vad är du mest nöjd med i ditt arbete?
 • Varför är du nöjd med detta?
 • Om du skulle vara tvungen till att flytta till ett annat land i Europa, var skulle du då välja att flytta?
 • Varför just detta land? 

Matriser

Sv Bl Ge
Bild åk 5

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa bilder
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och ganska så väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Presentera bilder
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syftet.
Jag kan presentera mina bilder med ganska så god anpassning till syftet.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syftet.

Sv Bl Ge
Geografi åk 5

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Jag kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.

Sv Bl Ge
Svenska åk 5

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
muntliga redogörelser
Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: