Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema bondgården

Skapad 2014-03-11 13:55 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Temat valdes utifrån vårt Grön Flaggarbete som denna termin handlar om Livsstil och Hälsa. Hela förskolan arbetar efter samma undersökningsfråga: var kommer maten ifrån?

Innehåll

Syfte och mål:

Syfte och mål:
Lära sig de vanligaste bondgårdsdjuren och vad familjen heter.
Lära sig enklare fakta om djuren.
Känna igen djurens läte.
Känna till vilken mat vi får från bondgården.
Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av den.
Prata om vad djuren heter på engelska.
Kunna några sånger om bondgårdens djur.

Arbetssätt:

Skriva en tankekarta, ta reda på vad barnen tänker om ämnet. Titta på småfilmer om bondgården och dess djur.
Presentation om djurfamiljerna.
De större barnen, tillsammans med en pedagog söker fakta om de olika djuren.
Lära oss sånger om de olika djuren.
Olika former av skapande.
Undersöka vilken mat vi äter mest av, tex fläsk, nöt eller fågel.

Reflektion:

Reflektion under arbetets gång:
Tankekartan var en bra start.
Temat fängslar alla barnen. Lätt att relatera till verkligheten.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Reflektion över hela temat:

Temaarbetet föll ut väl. Vi fick in flera olika ämnen och barnens intresse och nyfikenhet.

Vi skapade djur i olika material och besökte en gård i närheten med små lamm. Barnen fick möjlighet att ställa frågor till ägaren.

Temat flätades samman med Grön Flagg arbetet, där vi gjorde stapeldiagram över vad vi åt. Barnen pratade även efteråt om vilket djur maten kom i från.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: