Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Hinduism och Buddhism

Skapad 2014-03-11 14:08 i Gantofta skola Helsingborg
Vi arbetar med världsreligionerna Hinduism och Buddhism. Vilka centrala begrepp och tankar finns det i religionerna? Hur går utövandet till? Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter? Finns det likheter med andra religioner?
Grundskola 6 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Undervisningens innehåll - Vad?

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med två av de fem världsreligionerna, Hinduism och Buddhism. Du kommer att få lära dig om:

 • Symboler och viktiga högtider inom de olika religionerna
 • De olika religionernas ursprung.
 • Hur det är att leva som hindu och buddhist. Vilka regler och lagar som finns.
 • Likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Vilka likheter och skillnader finns det med övriga världsreligioner.
 • Resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Detta kommer att bedömas

I vilken utsträckning du kan:

 • föra resonemang om vardagliga moraliska frågor, livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär det att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.
 • redogöra för  högtider och traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
 • föra resonemang kring skillnader och likheter mellan religionerna .
 • ta till dig innehållet i de texter vi läser
 • kan återberätta det vi läst, sett och lyssnat på ( hörförståelse, läsförståelse).

Matriser

Re
Bedömningsmatris Religion 4-6 Riktad mot Kunskapskrav år 6.

Ännu ej tillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga att inhämta fakta
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Enkla resonemang
Utvecklade resonemang
Välutvecklade och nyanserade resonemang
Göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu
Enkla jämförelser
Utvecklade jämförelser
Välutvecklade jämförelser
Föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt
Enkla resonemang
Utvecklade resonemang
Välutvecklade och nyanserade resonemang
Föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som hör till ämnet och använder etiska begrepp
Enkla resonemang
Utvecklade resonemang
Välutvecklade resonemang
Använda källor
Du kan använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt Du kan föra till viss del underbyggda resonemang om informationens och källans relevans och trovärdighet
Du kan använda flera olika källor och källor av olika slag på ett relativt väl fungerande sätt Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du använder dig av flera olika källor på ett väl fungerande sätt Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: