Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I närheten av Kulparkskolan

Skapad 2014-03-11 14:09 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbete om Stångby och dess närområde.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du som pedagog och med kännedom om läroplan och kursplaner ansvarar för att en lokal pedagogisk planering planeras och genomförs. Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har och vilka krav skolan ställer. Tilldela därför LPP´n, till alla berörda elever i Unikum. Anslå också planeringen i klassrummet, väl synlig för alla.

Skolan ska också anlägga vissa övergripande perspektiv:

Miljöperspektiv

Internationellt perspektiv

Historiskt perspektiv

Etiskt perspektiv

Arbetssätt och redovisningsformer ska planeras tillsammans med eleverna då de har rätt till elevinflytande och utvecklar deras förmåga att ta ansvar. Börja alltid ett arbetsområde med att intervjua eleverna, så att du lägger undervisningen på rätt nivå. Matriser och målbeskrivningar ska vara skrivna på ett sätt så att eleverna förstår, så att de härigenom lättare kan göra själv- och kamratbedömningar.

I ingresstexten för eleverna kan du hämta inspiration ur kapitel 2 (Övergripande mål och riktlinjer) i Lgr 11.

Innehåll

Till dig som lärare:

Till dig som elev:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: