Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Fjärilars liv

Skapad 2014-03-12 14:18 i Apalbyskolan Västerås Stad
I det här temat får eleverna följa en fjäril från larv till en fullt utvecklad fjäril. Temat avslutas med att barnen får släppa ut sina fjärilar.
Grundskola 1 – 2 Svenska NO (år 1-3)

Du kommer att få följa hur en liten larv utvecklas till en vacker fjäril.

Innehåll

Följande frågor ligger till grund för arbetsområdet:

 • Vad är en livscykel?
 • Hur ser tistelfjärilens livscykel ut?
 • Vad behöver larven för att utvecklas?
 • Vad behöver larven för att överleva?
 • Hur ser en fjäril ut och vilka funktioner har kroppens olika delar?

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Bedömning

 • Du ska beskriva hur tistelfjärilens livscykel ser ut.
 • När vi dokumenterar  gemensamt ska du komma med förslag på vad vi ska skriva.
 • Du ska kunna läsa enkla faktatexter om fjärilar.
 • Du ska skriftligt kunna dokumentera fakta om tistelfjärilen med läslig handstil.
 • Du ska visa att du förstår vad en näringskedja är.

Matriser

NO Sv
Fjärilars liv

Nivå 1
Nivå 2
Dokumentation
Du ska beskriva hur tistelfjärilens livscykel ser ut.
Du kan med hjälp beskriva tistelfjärilens livscykel.
Du kan på egen hand beskriva tistelfjärilens livscykel.
När vi dokumenterar gemensamt ska du komma med förslag på hur vi ska skriva.
Du skriver av det klassen gemensamt bestämmer.
Du bidrar med egna förslag på vad vi ska skriva.
Kommunikation
Du ska delta i diskussioner om tistelfjärilens liv.
Du lyssnar på vad de andra säger.
Du lyssnar på vad de andra säger och kommer med kommentarer.
Du ska visa att du förstår vad en näringskedja är.
Du kan med hjälp visa vad en näringskedja är.
Du kan på egen hand visa vad en näringskedja är.
Läsning
Du ska kunna läsa en enkel faktatext om fjärilar.
Du kan med hjälp läsa en enkel faktatext.
Du kan på egen hand läsa en enkel faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: