Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen dans år 6

Skapad 2014-03-12 15:38 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
I grupp sätta ihop en fortsättning på en dans och framföra den.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Arbetsområdet berör dans och rörelse till musik. Du kommer, tillsammans med två kompisar, få sätta samman en fortsättning till en dans där ni får de sex första åttorna i dansen av mig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetsområdet syftar till att utveckla dina kunskaper och förmågor i att planera och genomföra en dans i takt och rytm till musik.

Följande förmågor och kunskaper ska utvecklas:

 • Din förmåga att ta till dig och följa instruktioner i dans och rörelse till musik
 • Din förmåga att genomföra dans och rörelse till musik i takt och rytm till musiken
 • Din kreativa förmåga då du tillsammans med dina vänner i gruppen ska komma på steg till dansen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Undervisning - arbetsformer och arbetsgång

Undervisningen kommer att innefatta följande arbetsformer:

 • Gemensamma förberedelser
 • Planering i grupperna
 • Träning av genomförandet i grupperna
 • Redovisning av danserna

Arbetsgången kommer vara som följer:

 1. Vi går gemensamt igenom början på dansen och lär oss stegen.
 2. Ni funderar och planerar, i grupper om tre (ev. fyra), en fortsättning till dansen som ska innefatta minst sex ytterligare åttor i dansen.
 3. Ni tränar i grupperna på dansen (både den början som vi gemensamt lärt oss och fortsättning ni själva planerat).
 4. Ni redovisar i halvklass genom att visa upp er dans.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Bedömning - vad och hur

Vad bedömer jag?

 • Hur väl du kan ta till dig instruktioner och lära dig steg i en dans
 • I hur stor utsträckning du har varit aktivt deltagande i planeringen av er dans
 • Din förmåga att, i dansen, röra dig i takt och rytm till musiken

Hur bedömer jag?

 • Jag följer dig då du tar till dig inledningen av dansen som vi gemensamt går igenom
 • Jag följer ert arbeta i grupperna då ni planerar och tränar
 • Jag filmar er redovisning för att kunna följa och bedöma dina rörelser i dansen. Jag lägger då vikt vid din förmåga att röra dig i takt och rytm till musiken. Jag lägger även vikt vid ditt personliga uttryck i dansen

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  C 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
 • Idh  A 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: