Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baking

Skapad 2014-03-12 15:47 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Vi har praktisk engelska där vi kommunicerar medan vi bakar.
Grundskola 5 Engelska

För att öva upp flyt i vår talade engelska ska vi jobba praktiskt och ha något konkret att samtala om. Vi förbereder oss till vår kommande All English School Day genom att fixa fikat till Tea Time.

Innehåll

Avsnitt 1

Som synes i de mål vi jobbar mot (se nedan) så handlar det om att förstå och göra sig förstådd. 

För att kunna utföra instruktionerna på receptet förbereder ni er i gruppen med att översätta ingredienserna, räkna ut hur man översätter cup till dl samt °F till °C.

Ni översätter även de stegvisa instruktionerna om hur ni ska gå till väga.

Bedömningen kommer att göras på din förmåga att kommunicera och alltså inte i första hand omfattningen. Jag bedömer också din förmåga att förstå dina kompisar och förmågan att hitta olika sätt att göra er förstådda gentemot varandra.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser

En
Baking

reception
Din förmåga att förstå talat språk på engelska.
Du förstår vissa delar av samtalet.
Du förstår mycket av samtalet.
Du förstår hela samtalet och ger respons på det för att visa att du förstår.
reception och produktion
Din förmåga att följa och förstå instruktioner på engelska. (Guessing Competence)
Du förstår vissa delar och är osäker på vad som behöver göras i nästa steg.
Du förstår det mesta men tvekar att utföra för att du inte är säker på vad vissa ord betyder.
Du förstår det mesta och gissar och tar till din förmåga att dra slutsatser för att förstå och utföra uppgiften.
produktion och interaktion
Din förmåga att göra dig förstådd.
Du ger korta svar och kommentarer på frågor och talar med få ord.
Du svarar och frågar med enstaka ord och korta meningar och tar till lite kroppsspråk för att göra dig förstådd.
Du formulerar dig med med detaljerade meningar och försöker förklara på annat sätt när du märker att motparten inte förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: