👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och valet

Skapad 2014-03-12 16:40 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vilka skillnader finns det mellan demokrati och diktatur? Vilka rättigheter har människorna runt om i världen? Hur går ett val till? Vilka får rösta? Vad gör en statsminister? Frågorna är många och spännande. Tillsammans ska vi besvara dem.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

Detta kommer du att arbeta med under arbetsområdet:

* Lära dig vad demokrati och diktatur är och skillnaden mellan dem.
* Lära dig om riksdagen och regeringen och deras arbete.
* Lära dig hur ett riksdagsval går till.
* Hur det var förr i tiden i Sverige innan vi fick allmän rösträtt.

Hur?

Vi kommer att se på filmer, diskutera i små grupper samt i helklass, vi kommer läsa fakta och tidningar.
Du kommer att få ingå i ett eget parti, där ni tillsammans kommer att välja era valfrågor och göra reklam för dessa. Sen ska ert parti debattera för partiets frågor.

Detta bedömmer jag:

Jag kommer att bedöma hur du kan föra resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Jag kommer även bedöma:
*om du förstår skillnaden mellan demokrati och diktatur. 
*om du kan redogöra för vad det innebär att arbeta i riksdagen och regeringen.
*om du kan redogöra för hur ett riksdagsval går till.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Valet och demokrati

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samhällsstrukturer
Du är på väg att förstå hur samhället styrs med hjälp av ämnesbegrepp.
Du har baskunskaper om hur samhället styrs med hjälp av ämnesbegrepp.
Du har goda kunskaper om hur samhället styrs med hjälp av ämnesbegrepp.
Du har mycket goda kunskaper om hur samhället styrs med hjälp av ämnesbegrepp.
Undersöka strukturer i samhället
Du är på väg att kunna undersöka och beskriva hur politiska och sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkel sätt hur politiska och sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur politiska och sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur politiska och sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Använda begrepp
Du är på väg att kunna använda ämnesbegrepp när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda ämnesbegrepp på ett enkelt sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda ämnesbegrepp på ett utvecklat sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda ämnesbegrepp på ett välutvecklat sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Påverka beslut
Du är på väg att kunna diskutera hur människor och grupper kan kan påverka beslut på olika nivåer. Du är på väg att kunna diskuterar saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Du är på väg att kunna undersöka frågor som du känner till om samhället. Du är på väg att kunna diskutera hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du är på väg att diskutera och värdera vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Demokrati
Du är på väg att förstå vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du är på väg att kunna diskuterar hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.