👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i andra länder

Skapad 2014-03-13 12:01 i 0 Dalkjusan Trollhättan
Grundskola 2 Geografi Religionskunskap Samhällskunskap SO (år 1-3)
Hur är det att bo i andra länder? Vilka likheter och skillnader finns det?

Du ska forska om hur det är att bo i olika länder runt om på jorden.

Exempelvis hur bor man? Vad äter man? Går barnen i skola? vad gör de på sin fritid?

Innehåll

Arbetsområdets mål

 • Eleven ska få kunskaper i att människan och dens omgivning skapar många olika livsmiljöer.

 • Kunskap om olika miljöer, att skapa en förståelse hos eleven om människors olika levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Beskriva hur det kan gå till att flytta inom sverige eller till ett annat land.
 • Hur det kan se ut att bo i ett annat land.
 • Hur det kan vara för barn i andra länder. Ge exempel på mat, hem, djur, skola och lekar.

Undervisning

Vi kommer se på film om barn i andra länder, samtala och skriva faktatexter om olika länder.

Matriser

Re Sh SO Ge
Barn i andra länder

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1