👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 4 -6 – Symaskinsteknik, arbetsbeskrivningar, värdering

Skapad 2014-03-16 17:38 i Norrsundsskolan Norrtälje
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Du ska få framställa föremål där du använder tidigare inlärda kunskaper. Du får formge och skapa olika slöjdföremål och använda verktyg och redskap och olika material. Du kommer att arbeta med idéutveckling, framställning, övervägande/motiveringar och till sist göra värderingar av dina färdiga slöjdföremål.

Innehåll

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Varför ska vi arbeta med det här – Centralt innehåll i läroplanen

Årskurs 4-6 

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel lappteknik. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
  Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Du får utveckla förmågan och färdigheten att:

 • formge och utveckla en idé.
 • skissa.
 • planera ditt arbete utifrån din skiss.
 • välja och motivera tillvägagångssätt.
 • hantera en symaskin och välja sömmar.
 • hantera strykjärn, saxar, sax, linjal, måttband och nålar.
 • ta ansvar för ditt arbete och driva arbetet framåt.
 • vara sparsam med material, använda återbruksmaterial.
 • att reflektera över och värdera ditt arbete och ditt arbetssätt.

Så här kommer du att arbeta

 • Du skissar och utvecklar din idé och visar idén med skisser och text. Det är meningen att idé och planering ska ta tid för att det ska gå bättre att arbeta praktiskt sedan. Skissen ska vara måttsatt och noggrann. 
 • Du motiverar dina val av material, färg och form.
 • Du planerar och gör ett recept/schema på hur du tänker jobba, steg för steg.
 • Du redovisar ditt arbete och med text och bild och berättar om ditt arbete. 
 • Du kommer att få självkritiskt reflektera över och värdera ditt arbete och din arbetsinsats.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

I kunskapsområdet bedöms på vilket sätt du kan: 

 • utveckla och din idé
 • trä och hantera symaskinen på ett säkert sätt
 • ställa in raksöm och sicksack och veta hur sömmarna används.
 • använda strykjärn, sax, linjal, måttband  m fl redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • följa en arbetsbeskrivning muntligt och skriftligt, för att driva arbetet framåt
 • förstå innebörden av olika slöjdord som t ex sömsmån, tvärnåla, avig- och rätsida.
 • värdera din arbetsinsats och hur arbetsinsatsen kan kopplas till slöjdföremålets kvalitet.