Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik - åk 4-6

Skapad 2014-03-18 10:32 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under arbetsområdet kommer du att få träna på att utföra sammansatta rörelser till musik. Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att variera och anpassa dina rörelser utifrån den takt och rytm som finns i musiken. Du kommer att få hitta på egna steg/rörelser till musik och redovisa dessa för klassen. Vi kommer att samtala om dansens möjligheter som träningsform samt om hur du har upplevt de olika aktiviteterna.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Innehåll (Vad?)

Kunskapskrav enligt kursplanen

Detta ska eleven kunna

- Du ska kunna anpassa dina rörelser till den takt och rytm som finns i musiken.
- Du ska kunna hitta på egna rörelser/steg tillsammans med några kamrater, samt redovisa dessa inför klassen.

Arbetssätt (Hur?)

Lekar till musik.

- Du kommer att få prova på att följa en instruktör under ett träningsprogram till musik.
- Du kommer att få prova på några enkla danser till musik.
- Tillsammans med några kamrater kommer du att få hitta på och sätta samman några enkla rörelser/steg till en given musik. Gruppen kommer att få redovisa dessa rörelser/steg för klassen.

Bedömning

- Vi kommer att bedöma hur väl du kan anpassa dina rörelser till musiken.
- Vi kommer att bedöma hur väl du under grupparbetet klarade av att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik - åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning av rörelser
Taktkänsla
Eleven kan hålla sig i takt till musikens grundpuls under delar av en längre stegkombination/dans.
Eleven kan hålla sig i takt till musikens grundpuls under större delen av en längre stegkombination/dans.
Eleven kan med lätthet hålla sig i takt till musikens grundpuls under en längre stegkombination/dans.
Anpassning av rörelser
Stegkombinationer
Eleven klarar av att genomföra enkla steg- & rörelsekombinationer till musik.
Eleven klarar av att genomföra förhållandevis komplexa steg- & rörelsekombinationer till musik.
Eleven klarar av att genomföra komplexa steg- & rörelsekombinationer till musik.
Samspel
Grupparbete - skapa egna rörelser/steg till en given musik
Eleven samspelar på ett begränsat sätt med gruppkamraterna och medverkar därför endast i viss mån till att aktiviteten når sitt syfte.
Eleven samspelar på ett tillfredsställande sätt med gruppkamraterna och medverkar därmed till att aktiviteten når sitt syfte.
Eleven samspelar på ett mycket tillfredsställande sätt med gruppkamraterna och medverkar därför i hög grad till att aktiviteten når sitt syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: