👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära

Skapad 2014-03-18 12:55 i Bockaraskolan Oskarshamn
Arbeta med olika färgövningar. -Primärfärger -Sekundärfärger -Varma och kalla -Komplementfärger -Från vitt - Svart
Grundskola 2 – 3
Eleverna arbetar med olika uppgifter i färgläran.

Innehåll

Avsnitt 1

Underrubrik 1

eleverna ska öva sig på....

- Grundfärger

-sekundär färger

- komplementfärger

- Varma och kalla

- Nyanser

- använda rätt "verktyg"

- Teknik med vattenfärger

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
    Bl  1-3
  • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
    Bl  1-3

Matriser

Färglära

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 1-3

Skapa bilder på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå.
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem och med hjälp av stöd utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Beskriva den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå.
Du ger en enkel beskrivning av ditt arbete.
Du ger en enkel beskrivning av arbetsprocessen och förklarar hur den påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.