Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fårdala, fjärilars liv

Skapad 2014-03-19 07:28 i Fårdala skola Tyresö
Grundskola 1 – 3

Innehåll

1. Fjärilars liv

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du som elev kommer att lära dig mycket runt begreppet livscykel. Du kommer att studera, observera, dokumentera och diskutera kring dina studier med din larv. Du får vara med och följa utvecklingen larv - puppa- fjäril.

Du kommer också att få läsa och lära om olika fjärilar.

Skapa och sjunga kommer vi också att göra på temat

 

5. Bedömning

Du ska kunna redogöra för begreppet livscykel för en fjäril, något annat djur och en växt.

Du ska kunna ge exempel på en näringskedja

Du ska kunna skriva och berätta utifrån din dokumentation av dina studier

6. Kunskapskrav

.

Arbetsmaterial till eleverna

Här kan du lägga länkar till mappar, presentationer, dokument som du skapar i Drive. 
Varje mapp, presentation och dokument som du skapar har en unik adress och när du har den uppslagen kopierar du webbadressen. Det är den som du kan klistra in enligt beskrivningen här under. Glöm inte att dela ut Drive-materialet så att alla med länken kan titta på det!

Skriv titel på materialet här i rutan, markera titeln och klicka på länksymbolen här ovanför. Klistra in webbadressen till materialet (Länkens URL) och välj att sidan ska visas i ett nytt fönster (under "Mål").

OBS! Allt i denna ruta är exempel på vad en LPP kan innehålla. Radera allt innehåll i denna  ruta och ersätt med ditt eget.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: