👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 1, 2017-2018

Skapad 2014-03-19 14:07 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Du kommer att få lära dig om tyngdkraft, tyngdpunkt, friktion och rörelsekraft.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vad händer när man åker karusell på lekplatsen, eller åker slänggungor? Vilka byxor glider bäst på en rutschkana? Detta och annat kommer du att få lära dig om. vi kallar det lekplatsfysik.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Se nedan.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Se nedan.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • besöka lekplatser när vi går till skogen på måndagar
 • diskutera vad som händer när man använder olika lekredskap
 • prata om olika begrepp, som centrifugalkraft, tyngdkraft och friktion
 • se på film
 • skriva och rita

Elevens ansvar och inflytande

Du har ansvar för att delta i undervisningen genom att vara med i diskussioner och svara på frågor.

Du ansvarar för att bidra till en god klassrumsmiljö och arbetsro.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna prata om och beskriva vad som händer när man använder några olika lekredskap.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3