Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - vatten

Skapad 2014-03-19 15:33 i Rindö skola Vaxholm Stad
Vi undersöker vattnets former och dess egenskaper.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi undersöker vattnets former och dess egenskaper.

Innehåll

Syfte

Vatten - vad är det? Vi kommer att arbeta med vatten under några veckor. Vi kommer att undersöka vatten på olika sätt, lära oss om vattnets olika former och lära oss olika begrepp som handlar om vatten.

Genom undervisningen i ämnet NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Arbetssätt

I arbetsområdet vatten kommer du att få undersöka vattnets olika former och övergångarna mellan formerna. Begrepp som ingår är fast, flytande och gasform, med andra ord is, flytande vatten och vattenånga. Övergångarna mellan formerna vi pratar om är avdunstning, kokning, förångning, kondensering, smältning och stelning. 

Olika delar i arbetsområdet:

 • Vattnets olika former
 • Vattenmolekyl - hur den fungerar i de olika formerna
 • Vattnets kretslopp
 • Vattenrening och hållbar utveckling

Vi undersöker tillsammans och tränar på att dokumentera vårt arbete på olika sätt, bland annat i NO-boken. Vi kommer att arbeta i helklass och mindre grupper. 

Vi ser även på olika filmer från UR, "Vattenmannen och Speed" och "Kayos krita".Bedömning

Genom att vara aktiv och delaktig på lektionerna kommer du att kunna ta del av undervisningen om Vatten.
Du dokumenterar dina undersökningar.

Du visar dina kunskaper i din dokumentation samt i samtal med lärare och kamrater.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: