Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gatukonst åk 7 VT-16

Skapad 2014-03-19 21:05 i Ljungviksskolan Lerum
Vi tittar på gatukonst och gör egna bilder i olika tekniker.
Grundskola 7 – 9 Bild

Vad är gatukonst? Vad är tillåtet och förbjudet? Vem äger det offentliga rummet? Vad är det offentliga rummet?

Innehåll

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:

Skapa, kommunicera, undersöka och analysera

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild år 7-9

E
C
A
Bildframställning
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Kan framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
BIDRAR TILL ATT UTVECKLA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Kan UTVECKLA EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT FUNGERANDE sätt
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan använda tekniker, verktyg och material på ETT I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Kan använda tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÈRIKT sätt. PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Bildanalys
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt.
Kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECkLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan visa VISS ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa RELATIVT GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Kan visa GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Drivkraft
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
BIDRAR TILL ATT GÖRA VAL SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
FORMULERA HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER arbetet FRAMÅT.
Kan FORMULERA OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
Reflektion
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och KAN MED VISS STÖD visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbete.
Kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: