Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2014-03-21 08:15 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska

Under vecka 33-37 kommer vi att arbeta med klassiker. Du kommer att få läsa en bok, göra en muntlig redovisning om författare och en dramatisering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur, formulera dig och att söka information.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning

Se kopplingar till läroplan nedan.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Undervisning och arbetsformer

Läsning av bok, även utdrag av böcker
Se film
Diskussion i grupp
Muntliga redovisningar om författare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: