Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarprojekt

Skapad 2014-03-22 07:32 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Nu ska vi träna skrivning i engelska, ni kommer att få olika uppdrag som ni ska behandla. Vi kommer också att ge er respons för att sedan träna på att förbättra ert arbete.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Här kan ni se vad som kommer till att tränas, bedömas och varför i vårt skrivarprojekt.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Vid ett tillfälle i veckan i 4 veckor kommer ni tilldelas en skrivuppgift.
 • Uppgiften skall skrivas under lektionstid, ibland under bara ett tillfälle (som en lektionstimma).
 • (Uppgiften samlas in vid slutet av lektionen)för att rättas/bedömas av läraren.
 • Vid nästa tillfälle får eleven tillbaka sin skrivuppgift med kommentarer samt en muntlig bedömning ihop med sin lärare.
 • Skrivuppgiften rättas sedan/förbättras av eleven tills nästa tillfälle (som en läxa).

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska för år 7-9

E
C
A
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva - produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
Skriva - produktion
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Skriva - produktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den skriftliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: