Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: lösningar i vardagen åk 4

Skapad 2014-04-01 13:37 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi arbetar med uppfinningar, uppfinnare och tekniska lösningar.
Grundskola 4 Teknik
Var tar soporna vägen?

Hur kommer el in i till din dator?

Var tar bajset vägen?

Hur kommer du till skolan?

Var kommer maten ifrån?

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med hur det går till att göra en uppfinning och följa den processen från idé till prototyp. Grupparbete/ enskilt arbete.

Vi kommer också att arbeta med konstruktioner som finns i vardagen, materialkunskap och tekniska lösningar. Presentationer/ grupparbete och enskilt arbete. 

Vi kommer att arbeta med infrastruktur och olika samhällssystem. I presentationer/ grupparbeten och enskilt arbete.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta under vecka 45- 51.
Arbetet kommer att ske på presentation och under eget arbete.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du kan beskriva och förklara några tekniska lösningar och hur de fungerar i vardagen. 

hur väl du kan beskriva fasta konstruktioner i vardagen och hur och av vad de är uppbyggda. 

Hur väl du kan utforma och beskriva rörliga konstruktioner.


Hur väl du utvecklar och bygger upp ditt arbete med en egen uppfinning. 

Hur väl du kan sätta dig in i och beskriva hur tekniska lösningar har förändrats över tid och hur det har påverkat männis

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik

Din förmåga att kunna beskriva och förklara tekniska lösningar i text.
- Test av mekanik. " the big five" - Beskriv och förklara hur olika vardagsföremål fungerar.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Din förmåga att muntligt diskutera stabila konstruktioner.
- test av material. -Konstruktion av hus
Dessutom kan du på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Din förmåga att gå från idée till färdig produkt.
- Uppfinningen - Konstruktion.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Din förmåga att dokumentera och planera ditt arbete.
- Uppfinningen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings- alternativ som leder framåt. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Din förmåga att resonera och jämföra med ett historiskt perspektiv.
- Presentation av tekniskt system har förändrats över historien. - Presentation av energikälla.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: