Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens Vasatiden

Skapad 2014-04-02 08:55 i Kompassenskolan Öckerö
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Svreige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?
Grundskola 5 Historia Svenska
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.

Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Konkretisering av mål

Du ska visa att du kan återge vad som hände under Vasatiden både i samhället och med kyrkan. Du ska visa att du, i stora drag, förstår och kan förklara varför det blev som det blev. Du ska också kunna jämföra något på Vasatiden, tex hur bönderna levde eller uppror mot kungen, med något liknande under någon tidigare tidsepok eller hur det ser ut idag. Du ska kunna använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

Arbetssätt

titta på film
läsa texter
titta på bilder
någon läser för / berättar
söka på internet
prata med någon om det man läst
faktafrågor
skriftligt prov
skriva en berättande text

Bedömning

muntliga diskussioner och framträdanden i helklass och i grupp
skriftligt prov

Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
    Hi  E 6
  • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
    Hi  E 6
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: