Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och världshaven

Skapad 2014-04-02 15:22 i Garnvindeskolan Ale
Temaarbete om världsdelar och världshav.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Pp: So Världsdelarna och Världshaven

” Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.”(Övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11, s.13)

Arbetet kommer ske en lektion i veckan i årskurs 2

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna

[ …] utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Innehåll

 

 • Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.
 • Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, t.ex. mark, vatten och klimat.
 • Centrala samhällsfunktioner som skolan
 • Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, t.ex. plats läge och gräns.

Konkretisering av målen

 

 

 • Känna till och kunna placera samt namnge de olika världsdelarna samt världshaven.
 • Känna till några djur i de olika världsdelarna.
 • Känna till de olika väderstrecken.
 • Storleksordna världsdelarna.
 • Känna till och kunna jämföra barn och skolor i andra länder. Hitta likheter och olikheter.
 • Känna till att det är olika klimat i de olika världsdelarna.

Arbetssätt och arbetsformer

 •  Se på film.
 • Läsa faktatexter.
 • Skriva för hand och på datorn.
 • Arbeta med kartan och jordgloben.
 • Söka fakta på nätet.
 • Rita kartor, djur och miljöer.
 • Göra en Power Point.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 

 • Kunna placera världsdelar och världshaven på kartan
 • Känna till platser som är viktiga för barnen.
 • Samarbeta parvis och i grupp.
 • Kunna de fyra väderstrecken.
 • Tema arbetet avslutas  med en poängpromenad.

Dokumentation

 

Dokumentationen sker i individuell Powerpoint.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: