Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2014-04-03 09:17 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi tittar på den organiska kemin. Vi kommer även att samarbeta med biologin där vi tittar på alkohol inom ANDT.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen (Kemi)
- Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Kemin i vardagen och samhället (Kemi)
- Människans användning av energi- och naturresurer lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
- Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Kemin och världsbilen (Kemi)
- Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och dess betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
- Aktuella forskningsområden inom kemi tex materialutveckling och nanoteknik

Kropp och hälsa (Biologi)

- Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. 

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde ska du

  • utveckla dina kunskaper om var kolatomen finns och dess egenskaper
  • utveckla dina kunskaper om kolväten och var de används i samhället och hur de påverkar miljön och våra levnadsvillkor
  • utveckla dina kunskaper om hur fossila bränslen och vad de har för betydelse i en hållbar utveckling samt den historiska betydelsen för miljö
  • utveckla dina kunskaper om alkoholer och vad de har för betydelse i en hållbar utveckling 
  • utveckla dina kunskaper i att se samband mellan de olika kolföreningar
  • förstå hur drogen alkohol påverkar kroppen samt vilka konsekvenser drogen kan få för en person, personens omgivning och samhället 

 

Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar, filmer, diskussioner och enstaka laborationer. Du kommer att få visa dina förmågor i läxförhör och andra uppgifter.

Matriser

Bi Ke
Kol och kolföreningar

Förmåga att granska information

Ej uppnått kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information
Använder inte information på ett fungerande sätt
Använder information på ett huvudsak fungerade sätt
Använder information på ett huvudsak ändamålsenligt sätt
Använder information på ett huvudsak ändamålsenligt och effektivt sätt

Förmåga att kommunicera

Ej uppnått kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motivera
Använder sig av allt för enkla motiveringar
Använder sig av enkla motiveringar
Använder sig av utvecklade motiveringar
Använder sig av välutvecklade motiveringar
Bemöta åsikter
Bemöter åsikter på ett för enkelt sätt
Bemöter åsikter på ett enkelt sätt
Bemöter åsikter på ett utvecklat sätt
Bemöter åsikter på ett välutvecklat sätt

Förmågan att använda begrepp

Ej uppnått kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Har ej tillräckliga kunskaper i området
Har grundläggande kunskaper i området
Har goda kunskaper i området
Har mycket goda kunskaper i området
Föra resonemang
För inga eller för enkla resonemang
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Använda naturvetenskapliga begrepp
Använder begreppen inom området på ett otillräckligt sätt
Använder begrepp inom området på ett grundläggande sätt
Använder begrepp inom området på ett bra sätt
Använder begrepp inom området på ett mycket bra sätt
Se samband
Beskriver inte sambanden tillräckligt
Beskriver samband hur den organiska kemin har förändrat samhället och ger exempel
Förklarar och visar på samband hur organiska kemin har förändrat samhället
Förklarar och visar samband samt drar paralleller för hur den organiska kemin har förändrat samhället
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: