Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska, läsförståelse år 8,

Skapad 2014-04-03 13:11 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Läsning av gemensam bok, reflekterade frågor på boken.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Visa lärande

För att eleven ska få möjlighet att visa vad de lärt sig under arbetets gång ska de: (OBS! Olika alternativ)

1. Få ett prov på boken med reflekterande frågor/skriva loggbok under tiden med reflekterande frågor/ ha boksamtal med reflekterande frågor som grund.
2. Få möjlighet att diskutera ämnet/budskapet ur olika perspektiv i form av grupparbete med muntlig redovisning alternativt boksamtal.
3. Samtala kring handlingen i boken, i grupper, samt skriva loggbok enskilt. 

MÅL OCH BEDÖMNING

Mål:
Genom detta arbete får du möjlighet att träna på att skriva om och analysera en gemensam text. Du får träna på att formulera dig skriftligt och anpassa språket efter vilken typ av text du ska skriva. Vi ska även samtala om bokens innehåll vilket ger dig möjlighet att träna på att diskutera och förmedla dina tankar och idéer om vad den handlar om. 

Bedömning:
När vi har läst boken och arbetat med diskussionsfrågor kring ämnet ska vi bedöma hur du på ett varierat sätt kan uttrycka dina åsikter och tankar kring innehållet i texten. Vi tittar även på din förmåga att kunna tolka handlingen och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i texten. Vidare ska du visa din språkliga variation och säkerhet samt beskriva och formulera dig med i sammanhanget passande ord och begrepp. Vi kommer även att bedöma din förmåga att diskutera/samtala med andra och lyssna på andra. Hur du kan hantera språket och själv uttrycka dig, både skriftligt och muntligt. (se matris nedan)

OMRÅDESBESKRIVNING

Du kommer att arbeta med en gemensam bok som vi utgår ifrån. Du kommer att få möjlighet att läsa ur boken, diskutera innehåll och budskap och förbereda uppgift om ämnet.
Du ska träna på att bli bättre på att uttrycka tankar och åsikter tillsammans med andra samt på egen hand, med hjälp av gemensam litteratur. Du ska förhoppningsvis bli inspirerad att läsa böcker och få ett vidare perspektiv på saker som händer runt omkring dig, både i din närhet och i världen. Du ska träna på att förstå och tolka vad andra har skrivit. Du ska kunna diskutera och arbeta under demokratiska former. Du ska utveckla ett större ansvar för dina studier.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: