Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2014-04-03 16:07 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi dyker in i Astrid Lindgrens fantastiska sagovärld.
Grundskola 2 Musik Svenska Bild Matematik

Vi dyker in i Astrid Lindgrens fantastiska sagovärld och möter många av hennes figurer från böcker och filmer.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

 

Här kopplar du mål och riktlinjer ur kapitel 1 och 2 i Lgr 11.Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Syfte - Varför arbetar vi med detta...

 Att känna till Astrid Lindgren och hennes fantastiska berättelser är en del av det svenska kulturarvet. Hennes texter och bilder berikar både språk och fantasi och väcker vår lust att skapa.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll - Vad ska vi arbeta med...
Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Arbetssätt - Hur ska vi arbeta...

Vi kommer att:

 • läsa flera av Astrid Lindgrens böcker, både tyst och högt.
 • lyssna på Astrids berättelser.
 • skriva egna berättelser och faktatexter utifrån Astrids berättelser.
 • sjunga sånger.
 • ha problemlösning i matte kring temat.

 

 

Kunskapskrav - Det här ska du kunna...

 • Du ska:

 • kunna lyssna och återberätta några av Astrid Lindgrens berättelser

 • läsa någon av Astrids böcker och kunna berätta vad boken handlar om

 • kunna skriva en faktatext om Astrid Lindgren med hjälp av en tankekarta

 • kunna namnge några av Astrids bokfigurer

 • kunna berätta vad en författare och en illustratör gör

 • kunna samtala om bilder i Astrids böcker

 • ha lärt dig några av Astrids mest kända sånger

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: