Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 3, Lerbäckskolan

Skapad 2010-11-02 09:09 i Lerbäckskolan Papperskorgen
Här finns en beskrivning av våra terminsmål utifrån strävansmålen. Ni kan också läsa om vår undervisning och tankar kring vårt arbete.
Grundskola 3

Innehåll

Undervisningen

Under åk 3 fortsätter vi att jobba med för att träna barnens motorik genom olika rörelseaktiviteter så som uppvärmningslekar, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik, gymnastik- och redskapövningar. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll. Inom idrotten är det också centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten redan i åk 3. Ett grundläggande syfte med ämnet är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. Barnen tränas också i att följa och förstå regler samt orka röra sig en längre stund utan att bli för trötta.

Vi jobbar fortfarande med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska gå så smidigt som möjligt. Tillfällen då det kan bli problem under undervisningen är då alla barn inte lyssnar vid samlingar och genomgångar. Det händer också att en del inte vill delta om de blir för trötta eller inte tycker en aktivitet är rolig. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar.

  • Mål att sträva mot

Konkretiserade mål

  • Eleven deltar under olika moment av undervisningen.
  • Eleven har god grundmotorik.
  • Eleven kan samarbeta.
  • Eleven kan ta till sig instruktioner och följa regler.
  • Eleven orkar följa med under konditionsmomenten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: