Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2014-04-04 14:06 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 4 Historia
I arbetet om medeltiden kommer vi att lära oss om hur livet var i Sverige under medeltiden. Vi kommer lära oss många nya begrepp och lära känna spännande personer och händelser.

Innehåll

Mål med arbetet

 • känna till hur folk levde på medeltiden
 • känna till några viktig personer som levde under medeltiden
 • känna till några viktiga händelser under medeltiden
 • känna till några historiska begrepp och spår från tiden
 • kunna göra några enkla jämförelser mellan livet på vikingatiden och medeltiden

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt

 • vi kommer att tillsammans gå igenom olika händelser, viktiga personer och begrepp
 • efter grundkursen väljer vi vad man vill fördjupa sig om
 • vi kommer se filmer och titta på bilder från tiden
 • vi kommer att göra jämförelser med vikingatiden

Bedömning

 • dina kunskaper om händelser och personer från tiden
 • hur du använder historiska begrepp
 • hur du gör jämförelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: