Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 3

Skapad 2014-04-08 10:50 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Pysslingen
Grundskola 3 Slöjd

Vad är slöjd? Vi undersöker och prövar.

Innehåll

Innehåll

Under Hösten undersöker vi begreppet SLÖJD. Var kommer ordet ifrån, vilken betydelse har slöjd för oss? Vilka material och tekniker kan man jobba med? Vi arbetar med två textila uppgifter.

Under Våren provar vi att följa skriftliga instruktioner och färdigställer två alster i trä. Fokus ligger på att kunna benämna och hantera handverktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Arbetsmetod

Vi diskuterar begreppet slöjd med hjälp av en tankekarta utifrån barnens funderingar. Vi tittar på ett inspirerande bildspel och en film om varför vi har slöjd i skolan.

Vi undersöker och redovisar om olika slöjdade produkter som finns i elevens hem.

Vi genomför fyra slöjduppgifter:

-broderi

-sy en mössa i fleecetyg

-träelefant

-stringart

Eleverna ska dessutom dokumentera och utvärdera sin slöjdprocess och alster.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-analysera begreppet slöjd

-utforska två textila handverkstekniker med hjälp av arbetsbeskrivningar och använda handverktyg ovh redskap på ett ändamålsenligt sätt.

-använda färg och form för att ge ditt alster ett personligt uttryck

Koppling till styrdokument

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: