Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå

Skapad 2014-04-18 17:13 i Lurs skola Tanum
Grundskola 2 Svenska

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
läsa olika texter och förstå vad du läser
samtala om textens innehåll och jämföra med sånt du varit med om
läsa en bok med flyt
läsa högt tillsammans i gruppBedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedömma din förmåga:
att läsa med flyt
att förstå en text och läsa mellan raderna
att prata om budskapet i texterna
jämföra budskap i texter med dina egna erfarenheter

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:
läsa olika slags texter
diskutera och ibland skriva om vad texterna handlar om

Tidsplan
Hela år 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: