Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och rörelser

Skapad 2014-04-20 20:11 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Fysik
Inom detta arbetsområde kommer du att få kunskap om olika krafter och vad de kan göra.

Innehåll

Arbetsområde: Krafter

Under en period kommer vi att arbeta med olika slags krafter, till exempel tyngdkraft och dragningskraft. 

 

Konkreta mål:

 När vi har arbetat klart med detta arbetsområde ska du kunna:

- ge exempel och veta skillnader på olika krafter. 

- förklara de olika krafterna på ett naturvetenskapligt sätt.

- göra enkla undersökningar som tydligt visar vilken kraft du har undersökt.

- göra tydliga bilder och förklaringar vad du har undersökt och dra enkla slutsatser enskilt och med hjälp av dina kamrater.

- berätta om Isaac Newton. Vem han var och ge exempel på vad han upptäckte.

 

Bedömning:

 Jag kommer att bedöma din förmåga att :

- planera och genomföra en enklare undersökning.

- jämföra två olika krafter och att du kan välja relevanta fakta för att göra din jämförelse.

- dokumentera dina undersökningar.

 - skriva en fakta text om Isaac Newton.

 

Undervisning:

 Inom detta arbetsområde kommer du att få :

- göra enkla undersökningar som du sedan ska dokumentera och dra slutsatser ifrån.

- läsa och skriva olika fakta texter.

- titta på film. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Krafter och rörelser

Fysik Krafter

På god väg
E
C
A
Krafter
Har svårigheter med att resonera kring krafter.
Har grundläggande kunskaper om krafter.
Har goda kunskaper om krafter.
Har mycket goda kunskaper om krafter.
Hur en kraft uppstår.
Har svårt att förklara hur en kraft uppstår.
Har grundläggande kunskaper i hur krafter uppstår.
Har goda kunskaper i hur krafter uppstår.
Har mycket goda kunskaper i hur krafter uppstår.
Dokumentar undersökningar
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Har grundläggande kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag.
Har goda kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag.
Har mycket goda kunskaper i att göra enkla dokumentationer och att planera ett uppdrag
Jämföra resultat
Behöver mycket stöd för att kunna jämföra resultat.
Du kan jämföra dina resultat med andras och för då enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du kan jämföra dina resultat med andras och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du kan jämföra dina resultat med andras och för då mycket utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Källkritik
Har svårigheter att tolka olika slags texter.
Har grundläggande kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Har goda kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Har mycket goda kunskaper i att söka naturvetenskaplig information i olika slags texter och tar ställning till om de är rimliga.
Faktatext
Har svårigheter med att få skriva en faktatext.
Har grundläggande kunskaper i att skriva en faktatext.
Har goda kunskaper i att skriva en faktatext.
Har mycket goda kunskaper i att skriva en faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: