Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor, länder och världsdelar

Skapad 2014-04-22 22:48 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Beskrivning av arbetssätt mål och bedömning i temat "kartor, länder och världsdelar".
Grundskola 2 Geografi
Vi kommer att under några veckor arbeta med kartkunskap, världsdelarnas namn och läge och betydelsefulla länder.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

 • du ska kunna läsa av en enkel karta
 • du ska kunna de fyra vädersträcken
 • du ska känna till de olika världsdelarna och var de ligger
 • kunna berätta några saker om ett land du är intresserad av

Under arbetets gång kommer vi att:

 • göra olika kartövningar
 • titta på filmer om olika länder
 • läsa faktatexter
 • arbeta med länder som betyder mycket för dig
 • skriva faktatexter och göra bilder

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • skriva faktatexter
 • berätta för kamrater och lärare om ett land
 • delta i diskussioner
 • delta i kartövningar

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa av en enkel karta
 • beskriva vädersträcken
 • berätta om de olika världsdelarna och vad de heter
 • berätta för dina kamrater och lärare om ett land som betyder mycket för dig

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3 eller 6

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: