Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran

Skapad 2014-05-02 13:34 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Vi lär känna myran och hur den lever. Kanske lär den oss en del om andra insekter också.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Förmågor

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Kunskapsbedömning

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. 

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen..

Genomförande

Vi ser filmer (http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=2&article=U101038-02),

läser texter, tittar i fantastiska bilderböcker och använder webbprogram

(http://www.konceptkonsulent.dk/myra/myrsite.htm) som förser oss med fakta.

Vi använder modeller av myrans ivscykel.

I skogen studerar vi myran utifrån olika uppgifter.

Vi tränar på att beskriva och förklara myrans liv i myrstacken i olika former.

Vi tar bilder och skriver texter, både gemensamma och i par.

Vi gör jämförelser med andra djur från vilka vi drar slutsatser och grupperar på olika sätt.

Viktiga ord: ägg, larv, puppa, insekt, näringskedja

Bedömning

Under våra fältstudier visar du att du kan observera och genomföra enkla undersökningar av myran.

Du visar att du kan beskriva myrans livscykel, myrans näringskedja och hur myran lever i myrstacken under olika årstider. Du kan välja att visa det med bilder och text, muntligt i samtal eller med en film.

Du kan också berätta och göra jämförelser med några andra djur.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: