Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2014-05-04 11:29 i Tullbroskolan Falkenberg
Ett område som behandlar människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Vi behandlar även metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar oönskade graviditeter, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
Grundskola 8 Biologi
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Vad är det som ska bedömas?

 • din förmåga att ta ställning och motivera vad du tycker
 • din förmåga att samtala och diskutera
 • din förmåga att presentera och kommunicera
 • din förmåga att beskriva och förklara

Hur kommer detta att bedömas? 

 • genom diskussioner i mindre grupper
 • genom inlämningar av olika typer av arbeten, både enskilt och i grupp
 • genom prov på könsorganens funktion, menstruation, befruktning och fosterutveckling

Undervisning och arbetsformer

Så här jobbar vi mot det centrala innehållet: 

 • Värderingsövningar och dilemmaövningar
 • Filmer (Sex på kartan, Jag var 20 år när jag drabbades av HIV, Kondomfilmen mfl)
 • Läsa (grundboken Biologi PULS, Internet: www.rfsu.se, www.rfsl.se, www.1177.se, www.umo.se, www.fragachans.nu, mfl.
 • Diskussioner
 • Genomgångar av sexuella ord, könsorganens funktion, menstruation, befruktning och fosterutveckling.
 • Interaktiva animationer (NE.se) könsorganens delar
 • Egna arbeten om sexuella läggningar, sexuellt överförbara sjukdomar, preventivmedel som redovisas för hela gruppen
 • Besök på ungdomsmottagningen

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Matriser

Bi
Sex och samlevnad åk 8

Granska - ta ställning - kommunicera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att ta ställning och motivera
Denna aspekt handlar om att ta ställning i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll och att kunna motivera sitt ställningstagande med olika argument.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument). Eleven kan utveckla och beskriva sina argument.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument), såväl för som emot. Eleven skiljer mellan argument som baseras på fakta respektive värderingar. Eleven kan utveckla och beskriva sina argument. Naturvetenskapliga argument är relevanta och korrekta. Eleven kan beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstaganden.
Förmåga att samtala och diskutera
Denna aspekt handlar om att an- vända naturvetenskaplig kunskap i diskussioner.
Eleven kan framföra åsikter i en fråga. Eleven kan bemöta andras åsikter med respekt. Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring naturvetenskapliga frågor, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Eleven kan framföra åsikter och argument i en fråga. Eleven kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra (kring deras argument) i en diskussion. Eleven kan använda naturvetenskaplig information i diskus- sioner kring naturvetenskapliga frågor, men den naturvetenskapliga informationen är inte helt korrekt eller relevant, alternativt blandar eleven vardagliga och naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan framföra åsikter och argument i en fråga, både för och emot. Eleven kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra (kring deras argument) i en diskussion. Eleven kan utnyttja egna och andras argument för att bredda eller fördjupa en diskussion. Eleven kan använda korrekt och relevant naturvetenskaplig information i diskussioner.
Förmåga att presentera och kommunicera
Denna aspekt handlar om att an- vända naturvetenskaplig kunskap för att skapa texter och andra fram- ställningar.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men använder företrädesvis vardagligt språk.
Eleven kan använda naturvetenskaplig information i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men den naturvetenskapliga informationen är inte helt korrekt eller relevant, alternativt blandar eleven vardagliga och naturvetenskapliga begrepp. Eleven kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och kontextnära bilder, teckningar m.m.
Eleven kan använda korrekt och relevant naturvetenskaplig information i framställningar kring naturvetenskapliga frågor. Eleven kan, med anpassning till aktuell målgrupp och typ av information som ska kommuniceras, skapa texter och andra framställningar som tar stöd av – med hänsyn till årskursen – korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer.

Beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att beskriva och förklara
Denna aspekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva eller förklara fenomen och samband i omvärlden.
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna efarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva och förklara ett fenomen eller samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: