Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva åk 4 HT

Skapad 2010-11-03 11:45 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6
...

Innehåll

Mål med undervisningen är att utveckla din förmåga att...

 • förstå det skrivna ordets betydelse, i nutid och dåtid.
 • kunna uttrycka dig skriftligt så att läsaren med lätthet förstår det du vill förmedla.
 • förstå och se skillnaderna i skrift- och talspråk och kunna använda dem på ett korrekt sätt.
 • kunna skriva en sammanhängande text där början, mitt och slut hänger ihop.
 • kunna skriva med korrekt meningsuppbyggnad.
 • kunna titta på dina skrivna texter och bearbeta dem, både när det gäller innehåll och grammatisk struktur, utifrån lärarens råd.
 • kunna skriva läsligt.

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra
 •  Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
 •  Utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel
 •  Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
 •  Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang

Så här kommer vi att arbeta

Kopplat till den gemensamma läsningen finns skrivuppgifter, där du får öva dig i att skriva texter med olika syften och uppbyggnad t.ex. seriestrippar och artiklar. Du övar dig i att bearbeta dina egna texter i t.ex. "Huset", som är en pågående skrivprocess under hela terminen. Du skriver mer fria texter där du övar dig i att skriva sammanhängande berättelser, där du tydligt har en röd tråd i din skrivprocess. Du övar dig på att kommunicera med det skrivna ordet, att uttrycka känslor, åsikter och göra reflektioner.

 

Detta kommer att bedömas

Se matris.

Matriser

Svenska - skriva

SVENSKA BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SKRIFTLIG KOMMUNIKATION
Du uttrycker dig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Du använder ett enkelt språk, givna ord/fraser samt detaljer för att utveckla språket.
Du uttrycker sig mestadels klart och tydligt och utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk och utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Du uttrycker dig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
SPRÅKLIG SÄKERHET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem.
BEARBETNING AV TEXTER
Du bearbetar texten med hjälp av tydliga instruktioner. Du behöver stöd/handledning och har få egna strategier.
Du bearbetar texten utifrån givna instruktioner men behöver ofta stöd i processen. Du har någon form av egen strategi. Försöker anpassa efter mottagare/syfte.
Du bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons. Du känner till olika strategier och försöker använda dem. Du anpassar efter mottagare/syfte.
Du bearbetar texten på ett självständigt sätt och tar stöd av din egen självvärdering och respons. Du gör ett medvetet val av lämplig strategi utifrån situation. Du anpassar på ett korrekt sätt efter mottagare/syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: