👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden

Skapad 2014-05-06 08:06 i Stensvedens förskola Ludvika
Ta vara på barnens intresse för rymden
Förskola
Tema Rymden. Bygga ett rymdrum

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Varför har vi valt att jobba med det här? Ett redan påbörjat projekt som vår barnskötarelev startat med 5 stycken barn, vi ville spinna vidare på nyfikenheten som uppstod.

Uppdrag? Behov? Teknik som redan finns med i vår arbetsplan som mål, finmotorik, samarbete-ge plats för varandra-göra sin röst hörd

Barnens intresse? Barnen har visat intresse för rymden, stjärnor, planeter, astronouater och vi spinner vidar på det.

Vad kan/vet barnen om detta? En del barn kunde från början lite om rymden.

Hur ser lärandemiljön ut? Under projekt "Ljudith" hade barnen hört en saga om den tysta rymden, de ritade också rymden utifrån sagan.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?
 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Hur gör vi?

Förutsättningar

Tid; Vi planerar in olika tillfällen men jobbar också med det spontant i vardagen.
Rum; Vi skapar ett rymdrum
Åldrar; Alla deltar på olika sätt utifrån förutsättningar och intresse
Andra förutsättningar;
Vi har ett rum som kan användas till projektet. Vi har tillgång till material

Metod

Hur förbereder vi barnen? Vi pratar med barnen i mindre grupper, de är med och tänker ut vad som ska finnnas i ett rymdrum, vi har gjort en arbetsbeskrivning tillsammans

Hur inspirerar och utmanar vi barnen? Vi har läst böcker, tittat på lärplattan, vi har använt oss av rymdspelet på lärplattan, vi har en astrounatdocka, vi är engagerade

Vilka frågor ställer vi? Vi frågar vad de vet, vad de vill veta, hur de vill göra?

Vilket material ska vi använda och hur ska det introduceras? Olika material, Vi försöker involvera föräldrar genom att höra om de har något som kan passa till vårt rymdprojekt.

Dokumentation

Vad ska dokumenteras? Deras lärande gentemot uppsatta mål

Hur ska vi dokumentera? Genom teckningar, observationer vid aktiviteter, intervjuer, foton.

Vem ska dokumentera? Personalen på avdelningen.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

Hur blev det?

Reflektioner? Vi har försökt bygga upp lite spänning omkring projektet. Barnen har krupit genom tunnel in i rymdrummet där astounaten Anja har träffat dem och gett dem olika uppdrag. Viktigt att inte ha för många barn i taget. 

Utvärdering 1
Det har varit stort engagemang, lite olika för olika barn. De har i grupper fått olika uppdrag och flera har kommit och önskat att få bygga på raketen etc. 

Utvärdering 2
Barnen har efter hand kommit med mer förslag utöver den arbetsplan vi redan gjort. Det behövs motorer, instrumentpanel, flaggor.   

Utvärdering 3
Barnen verkade stolta över att när vi hade föräldrafika inne i rymdrummet få visa sina föräldrar vad de hade jobbat med.

Hur går vi vidare?
Intervjuar barnen hur de har tyckt det var att jobba med rymdrummet. Fråga dem vad de har lärt sig.
Ha någon slags "invigning av rymdrummet".
Kan vi ha någon raketuppskjutning?