Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam

Skapad 2014-05-06 08:11 i Regnbågsskolan Gullspång
Reflektera kring reklamens betydelse i vårt samhälle. Du ska redogöra för dina tankar kring bra och dålig reklam och resonera om vilka knep som används för att få oss att konsumera. Kan du hitta en reklamfilm som du tycker är bra/dålig? Var visas reklam i vårt samhälle? Var stöter du på reklam?
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Bild
Reklam har stor betydelse för vårt konsumtionssamhälle. Vi vill alla tillhöra en grupp och även ha en känsla av att vi duger. Dessa tankar och känslor använder reklambranschen för att locka oss att handla och konsumera.

Kan reklam visas på vilket sätt som helst? Nej, det finns lagar och regler kring detta. "Reklamombudsmannen" friar eller fäller reklam som anmäls.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen, Lgr 11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

Sv Bl SvA
Reklam

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Kommunicera med bilder
Jag gör reklambilder/film.
Jag gör reklambilder på ett enkelt sätt d v s jag visar en produkt och skriver/ritar vad som är bra med den. Här har jag med någon fördel med produkten.
Jag gör reklambilder på ett enkelt sätt d v s jag visar en produkt och skriver/ritar vad som är bra med den. Här har jag med några fördelar med produkten.
Jag gör reklambilder på ett utvecklat sätt d v s jag visar en produkt och skriver/ritar vad som är bra med den. Här har jag med flera fördelar med produkten.
Jag gör reklamfilm på ett välutvecklat sätt d v s jag visar en produkt och har med flera fördelar med produkten. Det ingår ljud/musik som stämmer överens med produkten.
Argumentera
Jag argumenterar kring reklamens påverkan på individ och samhälle.
Jag uttalar någon egen åsikt när vi diskuterar om reklamens betydelse för individen och för samhället. Jag vidareutvecklar inte mina tankar.
Jag talar om mina åsikter när vi diskuterar om reklamens betydelse för individen och för samhället. Jag vidareutvecklar någon tanke.
Jag talar om mina åsikter när vi diskuterar om reklamens betydelse för individen och för samhället. Här kan jag dessutom motivera mina ståndpunkter.
Jag talar om mina åsikter när vi diskuterar om reklamens betydelse för individen och för samhället. Här kan jag dessutom motivera mina ståndpunkter och göra kopplingar och andra jämförelser och/eller liknelser.
Redogöra, söka information
Redogöra för vad som är bra och dålig reklam för mig. Söka reda på reklam i tidningar eller via internet/tv.
Jag kan redogöra på ett enkelt sätt för vad bra reklam respektive dålig reklam är för mig. Här säger jag ungefär så här: Jag blir glad av den här reklamfilmen och det är glada barn i filmen.
-
Jag kan redogöra för vad bra reklam respektive dålig reklam är för mig. Här kan jag även redogöra på ett utvecklat sätt d v s tala om mina tankar i något led utifrån någon av diskriminerings-grunderna: kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, religion eller kultur.
Jag kan redogöra för vad bra reklam respektive dålig reklam är för mig. Här kan jag även redogöra på ett utvecklat sätt d v s tala om mina tankar i flera led utifrån någon av diskriminerings-grunderna: kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, religion eller kultur.
Redogöra - reflektera
Jag redogör för knep hos reklambranschen.
Jag kan redogöra för något knep som reklambranschen tar till för att få oss att konsumera. Jag kan dock inte visa någon reklambild som använder sig av detta knep.
Jag kan redogöra för några knep som reklambranschen tar till för att få oss att konsumera. Här kan jag ge exempel genom att visa på reklambilder.
Jag kan redogöra för några knep som reklambranschen tar till för att få oss att konsumera. Här kan jag ge exempel genom att visa på reklambilder. Jag kan här delge mina tankar om varför branschen tar till dessa knep.
Jag kan redogöra för några knep som reklambranschen tar till för att få oss att konsumera. Här kan jag ge exempel genom att visa på reklambilder. Jag kan här delge mina tankar om varför branschen tar till dessa knep och hur det kan påverka mig själv.
Resonera - säga sin åsikt
Jag resonerar om mina åsikter kring friad och fälld reklam.
Jag kan resonera på ett enkelt sätt genom att delge någon tanke om varför jag tror att reklam blivit friad eller fälld av "Reklamombudsmannen".
.
Jag kan resonera på ett utvecklat sätt genom att delge några tankar om varför jag tror att reklam blivit friad eller fälld av "Reklamombudsmannen". Här kan jag motivera mina tankar till domarna och tala om vad detta kan ha för betydelse för kvinnan/mannen utifrån diskrimineringsgrunderna (ovan).
Språkliga drag i reklam
Jag berättar om hur ord/uttryck i reklamen väljs ut och varför.
Jag berättar om hur jag upplever vilka ord som reklamen använder på ett enkelt sätt. Ex. Jag hör att de säger bara bra saker om produkten.
Jag berättar om hur jag upplever vilka ord/uttryck/ljud som reklamen använder på ett utvecklat sätt. Ex. Jag hör att de uttalar bara bra saker om produkten och överdriver samt spelar på våra känslor så att vi ska känna positiva upplevelser. Musiken/uttrycken/orden ska "sätta sig" i hjärnan så att vi minns den.
Ord och begrepp
Jag använder ord/begrepp såsom direkt reklam, reklam, information, nyheter, målgrupp, sponsra och lansera.
Jag använder inget av begreppen då jag skriver/analyserar/resonerar men får jag en fråga så redogör jag för några på ett enkelt sätt.
Jag använder inget av begreppen då jag skriver/analyserar/resonerar men får jag en fråga så redogör jag för alla på ett enkelt sätt.
Jag använder de några av begreppen på rätt sätt då jag skriver/analyserar/resonerar.
Jag använder begreppen obehindrat då jag skriver/analyserar/resonerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: