Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2014-05-08 12:50 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Biologi

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att arbeta med naturen och miljön nära skolan.

Mål

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

För att träna på att undersöka naturen, kommer du att göra olika fältstudier. Du kommer att få lära dig mer om djur och växter som du hittar där. Du kommer att få samtala om, berätta och dokumentera dina fältstudier. Du kommer också att få jämföra din fältstudie med andras. Du kommer att få lära dig vad fotosyntes och näringskedja är. Du kommer också att få läsa olika texter om naturen och titta på filmer. Du kommer att få göra experiment, skriva hypoteser och dra slutsatser av dessa.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du gör och dokumenterar dina undersökningar i naturen. Vi kommer att bedöma om du kan använda begreppen ekosystem, fotosyntes och näringskedja när du diskuterar med andra, skriver och ritar. Vi kommer att bedöma din förmåga att känna igen några växter och djur som finns i närmiljön.

 

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Hur ska det bedömas?

Ska tas fram tillsammans med eleven och eventuellt kollegor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: