Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent VT-14

Skapad 2014-05-08 14:43 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningens innehåll

Allmänt hur matematikboken Matte Direkt fungerar:
- Först gör eleven en grundkurs.
- Därefter görs en diagnos.
- Om diagnosen visar att eleven behöver repetera arbetar den med den blå kursen.
- Om eleven visade goda kunskaper på diagnosen arbetar eleven istället med den röda kursen som innehåller svårare uppgifter.

Kunskapskrav

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: