👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In der Stadt (Vt-18)

Skapad 2014-05-11 20:02 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Platser och vägbeskrivningar år 8. Vi utgår från kapitel 3 i läroboken Mahlzeit B. Arbetet inleds vecka 46.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära dig ord för platser i staden och en del fraser, som du använder när du frågar efter/beskriver vägen till en plats. Du lär dig också beställa mat. Samtidigt fortsätter vi träna verbformer i presens.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss?

- Du kan platserna i staden

- Du kan några fordon /sätt att ta sig fram i staden


- Du kan några fraser för att fråga efter vägen
- Du kan berätta hur man hittar till en plats och du kan beskriva en ort  

- Du kan beställa mat    

 - Du kan verbformerna i presens för alla

 - Du vet att man tilltalar vuxna personer med "Sie".

 

Hur ska vi lära oss detta?

- Skriva och framföra en dialog som handlar om vägbeskrivningar

- Skriva och..........                                                att beställa mat
- Läsa och översätta texter i boken
- Arbeta med uppgifter till text ( J-uppg. =1, 2, 4, 6, 7, 14, 20 och ett uppgiftshäfte)

- Skriva en egen text där Ludvika beskrivs
- Läsa på/kunna glosor - både skriftligt och muntligt
- Hörövningar

- Se små videoklipp

- Spela Kahoot

- Spel

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bedömas på de punkter som togs upp i Vad vi ska lära oss.

Hur du får visa vad du kan:

- Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxa
- Prata i klassrummet

- Arbete med uppgifter till texterna

- Skriva en egen text om Ludvika

- Framförande av  dialog

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Staden och vägbeskrivningar

E
C
A
Tala
Uttala orden begripligt Kunna ställa enkla frågor om vägen. Kunna ge en vägbeskrivning
Skilja på att tala artigt och vardagligt Använda längre meningar
Säga en sak på olika sätt (variation).
Skriva
Kunna skriva någorlunda begripligt Kunna skriva enkla frågor om hur man ber om en vägbeskrivning Skriftligt kunna ge en vägbeskrivning
Skilja på att vara artig eller vardaglig Använda längre meningar
Skriva en sak på olika sätt (variation)
Läsa
Förstå det viktigaste i texterna men kan missa detaljer
Förstå det mesta i texterna och förstå tydliga detaljer
Förstå både helhet och alla detaljer
Lyssna
Urskilja ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo
Förstå det mesta i tydligt tal i lugnt tempo
Förstå både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo
Ordkunskap
Lärt sig nya ord men du har luckor i ordförrrådet
Lärt sig nya ord och har få luckor i ordförrådet
Lärt sig många nya ord och har inga eller någon enstaka lucka i ordförrådet
Arbete under perioden
Du kan för det mesta dina läxor och har i stort sett gjort alla basuppgifter i planeringen.
Du kan alltid din läxa och har gjort lite mer än den obligatoriska delen av din planering.
Du satsar alltid på att lära dig lite mer än vad som krävs, både vad det gäller läxor och vanligt planeringsarbete.
Grammatik
Du vet reglerna för när de vanligaste verbens olika presensformer används. Du kan dock oftast inte använda dem rätt.
Du kan för det mesta använda rätt ändelse på verben i presens.
Du använder verben helt rätt i presens