Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingarna

Skapad 2014-05-15 12:54 i Kompassenskolan Öckerö
I detta arbetsområde kommer du bland annat att få lära dig om när tidsperioden för vikingatiden var, varför vikingarna kallas vikingar, hur de levde, bodde och vilken tro de hade.
Grundskola 4 Religionskunskap Bild Historia
Vikingen har i många sammanhang blivit en symbol både för Sverige och Skandinavien. Säg viking och de allra flesta människor ser framför sig en man med hornbeprydd hjälm, svärd och sköld som kastar sig ur ett vikingaskepp för att plundra och röva, men mycket av det vi tror är sant om vikingar är påhittat långt efter att vikingaperioden i vår historia tog slut.

Men vad vet vi då om våra förfäder som levde för tusen år sedan?

Detta kommer du få lära dig när vi kommer att arbeta med den senare delen av järnåldern i Sverige och i Norden mellan år 800 - 1100.

Följ med på en resa tillbaka i historien!

Innehåll

Innehåll


När vi arbetar med vikingatiden kommer vi att ta reda på varför den här tidsperioden har fått namnet vikingatiden; hur man bodde och hur man levde; vilka spår människor från den tiden har lämnat; vart idén om hjälmar med horn kom ifrån; varför samt hur vikingarna kom att resa bort från Norden väldigt ofta och länge - ut i Europa och till Medelhavet. Det finns också många andra frågor som man kan ställa sig om denna period: Var alla ute och härjade och rövade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn? I vilka länder fanns det vikingar? Vad talade man för språk?  

Så här ska vi arbeta

 

 • Du kommer få arbeta både praktiskt och teoretiskt med tidsepoken vikingatiden.
 • Du får läsa både skönlitterära texter och faktatexter om vikingatiden och se på film.
 • Du ska skriva faktatexter om vikingarna och göra illustrationer till.
 • Du kommer att studera kartor för att se vilka vägar vikingarna for.
 • Du kommer arbeta storylineinriktat vissa tider och då inta rollen av en  person som levt under en annan tid.
 • Du kommer arbeta praktiskt bland annat med båtbygge, tillverkning av redskap,  sköldar och  matlagning.
 • Du kommer tillsammans med skolkamrater planera och ansvara för en historiedag.

               Detta innebär att

 • Du kommer  träna på att ställa frågor till ett historiskt område, söka fakta och kritiskt välja ut sådant som är relevant för det du arbetar med.
 • Genom olika läs- och skrivuppgifter tränar du på läsförståelse samt att redogöra för det du läst.
 • Du tränar på att reflektera/analysera över olika historiska frågeställningar.
 • Du kommer få ökad förståelse för den historiska tidsepoken genom att delta under historiska händelser och praktiskt arbete.

Bedömning


Bedömningen av dina förmågor och kunskaper visar du genom aktivitet under lektioner, inlämnade arbeten, redovisningar, prov, deltagande under storylinearbetet samt engagemang under vår historiedag.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: