Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado - kapitel 6

Skapad 2014-05-21 13:33 i Rudsskolan Karlstad
Längdmätning med omkrets, Skala och Tabeller
Grundskola 5 Matematik
Nu i början av femman ska vi lära oss mer om att att mäta och räkna ut omkrets samt att använda skala och tabeller.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? v. 34-37

 
 • Kapitel 6 i matteboken Eldorado

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Hur ska jag arbeta?

 Det här har eleverna i 5B kommit fram till:

 • Arbeta två och två eller i en mindre grupp
 • Arbeta enskilt
 • Lösa uppgifter tillsammans hela klassen
 • Arbeta med praktiskt material
 • Mäta omkrets på olika saker i klassrummet
 • Läxor
 • Delta på lektionerna
 • Leta efter information på andra ställen än i matteboken

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • jämföra, mäta och uppskatta längder
 • använda enheterna mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • räkna ut omkrets
 • använda skala
 • läsa och förstå olika slags tabeller


Eleverna i 5B har bestämt att vi kan visa detta genom att:

 • Göra ett test
 • Göra läxorna
 • Delta på lektionerna
 • Lyssna på genomgångar

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Stödfrågor till kommentarsruta

Din lärare svarar på dessa frågor i kommentarsrutan efter avslutat arbetsområde.
Du och dina föräldrar kan också kommentera i kommentarsrutan.
Glöm inte att spara ditt inlägg.


-Du har följande förmågor / kunskaper...
-Vad behöver du utveckla?
-Hur kan skolan/läraren hjälpa dig att utvecklas?
-Hur kan du själv göra för att utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: