Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsplanering år 5

Skapad 2014-05-21 20:55 i x Banslättsskolan Botkyrka
HT+VT
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Här hittar du en pedagogisk planering för hela läsåret. Specifika pedagogiska planeringar för varje delmoment (t.ex. när vi har orientering, arbetssätt mer ingående och bedömning mm.) kommer fyllas på löpande under läsåret.

Innehåll

Syfte

syftet är att:

 • du ska få lära dig lekar och spel av olika slag såväl utomhus som inomhus och hur man bedriver dessa lekar (och andra aktiviteter) på ett säkert sätt 
 • du ska få vidareutveckla din grundmotorik (springa, hoppa, klättra mm, även i sammansatta moment) 
 • du ska få öva på takt och rytm till musik i lekar och danser
 • du ska få träna med boll, klubba, racket mm i olika övningar och lekar/spel
 • du ska utveckla dina kunskaper i hur kartor är uppbyggda, dess karttecken och med hjälp av dessa orientera i närmiljön

 

 

Centralt innehåll

Konkretisering

Du ska

 • känna till hur lekar och övningar vi utför fungerar, samt veta vilka regler vi har och följa dessa

 • kunna berätta om dina upplevelser i olika aktiviteter på idrotten

 • känna till hur en karta är uppbyggd och kunna orientera sig med den i skolan och i skolgårdsmiljö

 

Bedömning

Din förmåga

 • att vara aktiv vid genomgångar och gemensamma övningar efter egen förmåga
 • att med hjälpa av karta ta dig fram i närmiljö och känna igen ett par av kartans färger och vanligaste karttecken
 • att samarbeta med andra elever och följa gemensamma regler

 

Arbetssätt

Vi kommer att

 • få prova på olika övningar med stora och små redskap, lekar, spel utomhus och inomhus. Vi pratar också om det vi gör, vad man ska tänka på, hur man kan utveckla övningarna och varandra
 • träna med boll, klubba, racket mm
 • orientera och lära oss att hitta i närmiljön med hjälp av kartor
 • få möjlighet att leka och röra mig i naturen och annan utemiljö i alla väder
 • röra oss till musik i lekar och danser
 • tillsammans med andra få träning i att visa hänsyn och samarbeta
 • när vi leker och spelar prata om och förklara våra upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser med hjälp av olika ämnesord, t. ex. kondition, rörelse och fysisk aktivitet
 • Idrotts- och friluftsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, kunskapskrav år 6

E
C
A
Rörelse, dans och simning
 • Idh
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Samtal om idrott och hälsa
 • Idh
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Orientering och friluftsliv
 • Idh
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Säkerhet inom idrottsämnet
 • Idh
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: