👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema känslor

Skapad 2014-05-22 08:21 i Stensvedens förskola Ludvika
Ett arbete med barn 2-4 år kring känslor och hur vi är mot varandra.
Förskola
Den här planeringen handlar om ett arbete kring känslor och hur vi är mot varandra. Vi har arbetat med barn 2-4 år.

Innehåll

Var är vi?

Vi har valt att arbeta med känslor och hur vi är mot varandra i gruppen. Detta eftersom vi vill lyfta att det är helt okej att känna, men även för att öka förståelsen hos barnen för andras situation.

I vår barngrupp upplever vi att barnen skulle gynnas av detta arbete för att skapa ett bättre gruppklimat. Det är en del i vårt värdegrundsarbete och ett av våra prioriterade mål.

Vart ska vi?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Hur gör vi?

 

Vi väljer att utgå från, för barnen, kända och populära sagor om Nallen i "vem-sagorna". Vi arbetar med flanosagor och en grupp på sju-åtta barn. 
För att komma vidare tittar vi på figurer som är glada, ledsna och arga, för att få igång en dialog med barnen kring dessa känslor. 

Paralellt med detta får barnen titta på "sagan om den fula ankungen". Barnen får reflektera kring hur vi är mot varandra, hur det känns att vara utesluten samt hur jag kan göra en kompis glad. Detta genom både samtal i gruppen och genom skapande av ankor och svanar.

Metod


För att kunna möta barnen i detta valde vi sagor som var bekanta för dem och omtyckta.

Genom att få arbeta i en mindre grupp och skapa lite mysig stämning tänkte vi att vi skulle skapa ett avslappnat och lite speciellt tillfälle. Detta genom att få sitta på kuddar, vila på golvet, titta på flanosaga och film.


Vi vill att arbetet skall ske kontinuerligt och väljer att jobba två förmiddagar i veckan i samma grupper.


Vi ställer följande frågor till barnen:

Hur ser den här figuren ut? (Ledsen,arg,glad)

Hur ser du ut när du är ledsen, arg, glad?

När är du ledsen, arg, glad?

Hur känns det att vara ledsen, arg, glad.

Hur kan det kännas att inte få vara med?

Hur kan jag göra en kompis glad?

I arbetet använder vi oss av flanosagor, flanobilder på ledsna, arga och glada figurer. Vi har använder oss av lärplatta och Youtube för att visa "den fula ankungen". Som skapandematerial väljer vi att använda oss av bilder på svanar och ankor, vita och gula kritor på svart papper, toarullar och fjädrar.

Dokumentation


Vi vill dokumentera barnens tankar, frågor och svar, genom att en av oss pedagoger antecknar under tiden. Vi väljer även att dokumentera med hjälp av lärplatta, och programmet Piccollage för att fånga barnens ansiktsuttryck och reflektioner. Dessa skall så småningom hamna i barnens pärmar.

Vi väljer även att spara barnens skapandematerial i samband med detta för att skapa en helhetsbild av arbetet, och att barnen lättare skall kunna gå tillbaka och minnas vad vi arbetat med.

Hur blev det?


Vi upplever att flera barn har fått upp ögonen för varandra genom att exempelvis berätta för oss vuxna om någon är ledsen. Vi har fler barn som visar omtanke för någon som är ledsen, berättar vad som har hänt och kan säga förlåt. Det har även funnits ett gemensamt forum att koppla till om vi exempelvis reder ut en konflikt. Till exempel har vi kunnat ställa frågan "kommer du ihåg hur katten kände när det blev så här"? 

Genom att vi ställt frågorna har det gett oss en bild av hur barnen tänker och faktiskt lärt känna barnen ännu mer.
Vi har fått se vilka barn som har lättare att koppla känslor till upplevelser. Det har uppkommit saker och situationer som vi vuxna inte har vetat om, som har bidragit till hur vi skall arbeta vidare och vad som påverkar barnen i vardagen.

Barnen har även pratat om sagorna i efterhand, vilket ger oss vuxna en bild av att de har tagit arbetet till sig.